یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پنل برنزی ارسال اس ام اس (پنل1)
هزینه هر پیام 100 ریال
35 پیام رایگان
ارسال انبوه
ارسال منطقه ای
تعداد زیرکاربر رایگان = 10 نفر
و ...
300,000Riyal سالانه

پنل نقره ای ارسال اس ام اس (پنل1)
هزینه هر پیام 98 ریال
70 پیام رایگان
اتصال به وب سایت
ارسال انبوه
ارسال زمان دار
ارسال منطقه ای
تعداد زیرکاربر رایگان = 20 نفر
ارسال مناسبتی
و ...
450,000Riyal سالانه

پنل طلایی ارسال اس ام اس (پنل1)
هزینه هر پیام 98 ریال
100 پیام رایگان
ارسال انبوه
ارسال زمان دار
ارسال منطقه ای
تعداد زیرکاربر رایگان = 40 نفر
ارسال مناسبتی
و...
600,000Riyal سالانه

پنل ارسال اس ام اس ویژه مدیران سایت (پنل1)
هزینه هر پیام 110 ریال
100 پیام رایگان
اتصال به وب سایت
تعداد زیرکاربر رایگان = 5 نفر
ارسال مناسبتی
و ...
200,000Riyal سالانه

پنل ارسال اس ام اس ویژه ارسال انبوه
هزینه هر پیام 96 ریال
100 پیام رایگان
ارسال انبوه
ارسال زمان دار
ارسال منطقه ای
تعداد زیرکاربر رایگان = 10 نفر
ارسال مناسبتی
و ...
600,000Riyal سالانه