یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست ریدایرکت
هاست مخصوص ریدایرکت
حجم 5 مگابایت
بدون دیتابیس ، ftp , ایمیل
پارک دامین 5 عدد
ترافیک نامحدود
تحویل فوری و بصورت آنلاین
150,000Riyal سالانه
350,000Riyal سه سالانه

KO-1
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: انتخابی
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
30,000Riyal ماهانه
80,000Riyal سه ماهه
150,000Riyal شش ماهه
250,000Riyal سالانه
400,000Riyal دوساله
550,000Riyal سه سالانه

KB-1
فضا: 1024 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: انتخابی
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
50,000Riyal ماهانه
140,000Riyal سه ماهه
200,000Riyal شش ماهه
300,000Riyal سالانه
500,000Riyal دوساله
800,000Riyal سه سالانه

KN-1
فضا: 2048 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: یک عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
70,000Riyal ماهانه
150,000Riyal سه ماهه
300,000Riyal شش ماهه
400,000Riyal سالانه
700,000Riyal دوساله
1,100,000Riyal سه سالانه

KR-1
فضا: 3072 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: دو عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
90,000Riyal ماهانه
200,000Riyal سه ماهه
350,000Riyal شش ماهه
500,000Riyal سالانه
900,000Riyal دوساله
1,400,000Riyal سه سالانه

KG-1
فضا: 4 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: انتخابی
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
100,000Riyal ماهانه
250,000Riyal سه ماهه
400,000Riyal شش ماهه
600,000Riyal سالانه
1,100,000Riyal دوساله
1,700,000Riyal سه سالانه

KW-1
فضا: 10گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: انتخابی
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
140,000Riyal ماهانه
350,000Riyal سه ماهه
700,000Riyal شش ماهه
950,000Riyal سالانه
1,700,000Riyal دوساله
2,500,000Riyal سه سالانه

KU-1
فضا: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
Addon Domain: انتخابی
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از سیستم عامل CloudLinux
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
تحویل فوری و بصورت آنلاین
550,000Riyal ماهانه
1,000,000Riyal سه ماهه
2,000,000Riyal شش ماهه
3,500,000Riyal سالانه
6,000,000Riyal دوساله
9,000,000Riyal سه سالانه