+989373080284
30005825000139
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

COM. IR. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok no ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 340,000 50,000 340,000 340,000 340,000
هزینه تمدید 340,000 50,000 340,000 340,000 340,000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 15000 تومان می باشد